Regulamin Sali Zabaw

 1. Sala Zabaw znajduje się w budynku, którego właścicielem jest Wojciech Gomułka SCALIO Sp. z o.o. z siedzibą w KWILCZ , ORZESZKOWO 32 64-420 .
 2.  Wejście na Salę Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Konstrukcja zabawowa jest przeznaczona do użytku przez dzieci do lat 12.
 4. Dorosłym umożliwia się wejście na konstrukcję zabawową wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 5. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0-12 lat.
 6. Sala zabaw jest czynna codziennie od 13:00-20:00, w soboty i niedziele od 10:00-18:00.
 7. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Sali Zabaw.
 8. Na terenie Sali Zabaw może jednocześnie przebywać max.40 dzieci.
 9. Bez względu na porę roku dzieci przebywają na Sali Zabaw bez obuwia. Nie jest dozwolone przebywanie dziecka na Sali Zabaw boso.
 10. Opiekunowie wchodzą na Salę Zabaw bez obuwia lub w obuwiu ochronnym.
 11. Uczestnicy zabawy zdejmują i odkładają w bezpieczne miejsce : okulary, łańcuszki, kolczyki, zegarki, pierścionki itp. Ostre rzeczy , które mogą zranić dziecko lub uszkodzić elementy Sali Zabaw. Należy także opróżnić kieszonki ubioru dziecka. Za rzeczy zgubione lub pozostawione w Sali Zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 12.  Wszelkie znalezione na terenie Sali Zabaw przedmioty należy przekazać personelowi ALE FRAJDA!, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
 13. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw. Zabrania się w szczególności:
   Popychania, bicia, i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy
   Wspinania się po zewnętrznych ściankach ( siatkach)konstrukcji zabawowej
   Wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji
   Skakania ze zjeżdżalni
   Wchodzenia na zjeżdżalnię „ pod prąd”
   Brudzenia i niszczenia konstrukcji , zabawek i elementów wystroju
 14. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 15. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci i dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 16. Zabrania się wnoszenia na teren Sali Zabaw własnego jedzenia, przekąsek oraz napoi. Produkty zakupione w barze można spożywać tylko przy stolikach.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren Sali Zabaw własnych zabawek i innych elementów wyposażenia.
 18. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 19. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i mieniu.
 20. Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu „ALE FRAJDA!”
 21. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 22. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych bądź wypadków w Sali Zabaw , w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru.
 23. Wszelkie zdarzenia nie zgłoszone w sposób określony powyżej uznane zostaną za niepowstałe w Sali Zabaw.
 24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób oraz dzieci nie przestrzegających Regulaminu.
 25. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.

Sala zabaw dla dzieci i kawiarnia AleFrajda w Szamotułach

Zapraszamy do wyjątkowego miejsca dla Ciebie i Twojego dziecka. Organizujemy urodziny na placu zabaw, chrzciny, komunie, imprezy i wigilie firmowe.

Sala Zabaw Ale Frajda
ul. Młyńska 4
64-500 Szamotuły

tel.: 790 764 110
mail: alefrajda@milusinscy.com.pl
Polub nas na Facebook’u!